Skip to content

Projectes i legalitzacions

Estem en condicions de realitzar qualsevol projecte que pugui requerir.

Des de la legalització d’una activitat, obtenció dels permisos municipals, així com de les instal·lacions.

Podem oferir-li la realització de projectes de:

– Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
– Instal·lacions de Mitja Tensió.
– Centre de Mesura en Alta tensió.
– Climatització.
– Gas
– Aparell a pressió
– etc….

També podem realitzar tot tipus de projectes d’obra:

– Construcció.
– Reformes de locals.
– Enderroc.

Pel que fa a les activitats podem legalitzar completament qualsevol activitat, per exemple:

– Bars, Restaurants
– Locals de comunicacions (Locutoris, telefonia, internet, …)
– Aparcaments
– Comerços (Carnisseries, fruiteries, forns,…)
– Indústries (mecàniques, químiques, etc…)
– Ramaderes
– Mineria (treballs topografics, pedreres, extraccions d’àrids, …)
– etc…