Skip to content

Cèdules d’habitabilitat

Besoraenginyers per mitjà del seu departament d’Arquitectura es troba en condicions de realitzar Cèdules d’Habitabilitat a preus molt econòmics i amb màxima inmediatesa, consultins sense compromís i li direm si el seu habitatge en disposa o si be l’ha de sol·licitar de nou o renovar-la.

Per a la seva informació a continuació disposa d’una informació bàsica sobre les Cèdules.

cedulaHabitabilidad

 • Que són?

  Les Cèdules d’Habitabilitat són un document administratiu que acrediten que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de les persones i té condicions tècniques  d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 • Per a que serveixen?

  Serveixen per a transmetre un habitatge en venda, lloguer, o cessió d’ús, en primer transmissió o en posteriors transmissions. També per poder donar-se d’alta dels serveis bàsics d’aigua, gas, llum, telèfons, etc…

 • Hi ha diferents tipus de cèdula?

  • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
  • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
  • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.
 • Quant temps són vàlides les cèdules d’habitabilitat?

  La vigència de les cèdules és de:

  • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
  • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
  • Cèdules a partir de  2013:
   • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
   • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
   • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
  • Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:
   • Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
   • Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.
 • Com s’ha de tramitar la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat?

  Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat  o no i si aquesta està vigent o no.

  • Si la Cèdula està vigent, és pot solicitar un duplicat.
  • Si la Cèdula està caducada o no n’ha tingut mai, en aquest cas heu de contactar amb un tècnic