Skip to content

Nova oportunitat per regularitzar instal·lacions elèctriques sense documentació.

25 de juliol de 2012

El passat 5 de juliol la Generalitat de Catalunya va publicar la Instrucció 9, la qual permet que:

 Les instal·lacions receptores d’energia elèctrica, amb una antiguitat superior a 15 anys, que siguin objecte de Inspecció Periòdica per Organisme de Control, i no puguin justificar la seva legalització o inscripció podran regularitzar la seva situació amb un senzill tràmit.

Consulti’ns sense compromis.

Text de la Instrucció aquí.